Державна реєстрація профспілкової організації: що варто знати?

Державна реєстрація профспілкової організації: що варто знати?
547930 ПЕРЕГЛЯДІВ
Відповідно до ст. 6 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення, без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами. Рішення про створення профспілки приймається на установчих зборах осіб, які хочуть її створити. Згідно зі ст.14 Закону профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів. Статути профспілок приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України.
Подати пакет документів на державну реєстрацію професійної спілки, організацій професійних спілок можна до:
- територіального органу Міністерства юстиції за місцем розташування організації;
- Центру надання адміністративних послуг за місцем розташування організації.
Для державної реєстрації створення профспілки, об’єднання профспілок подаються такі документи:
1. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування.
2. Примірник оригіналу (або нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи.
3. Документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідно до статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи.
4. Відомості про керівні органи громадського формування.
5. Установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками).
6. Список учасників з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки.
Державна реєстрація організацій профспілок здійснюється:
- безплатно (адміністративний збір не справляється);
- не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;
- документи можна подати особисто або поштою (в такому разі необхідне нотаріальне посвідчення підпису на заяві).
Мої відео